FANDOM


Listado con la información de empresas privadas y bancos del Imperio Unido de Escandinavia.

Banco Central

Scandinavien Riksbank

 • Fondos: 4.318914 Kr.

Danmark Riksbank

 • Fondos: 1.298.550 Kr.

Norge Riksbank

 • Fondos:2.159.456 Kr.

Bancos

Fondsparande

 • Fondos: 500.000 Kr.

Affärs Bakgrund

 • Fondos: 500.000 Kr.

Empresas

Danska Jordbruket (DJ)

 1. Aalborg Jordbrukscentrum.
 2. Randers Jordbrukscentrum.
 3. Herning Jordbrukscentrum.
 4. Haderslev Jordbrukscentrum.
 5. Herning Ranchägarecentrum.

Ganancias Totales: 105.000 Kr.

Pagos al Affärs Bakgrund: 26.250 Kr.

Pagos al Estado: 26.250 Kr.

Fondos: 52.500 Kr.

Norr Fiske (NF)

 1. Byrknes Fiskeri.
 2. Älesund Fiskeri.
 3. Molde Fiskeri.
 4. Bodø Fiskeri.
 5. Andenes Fiskeri.
 6. Alta Fiskeri.

Ganancias Totales: 90.000 Kr. Pagos al Affärs Bakgrund: 22.500 Kr.

Pagos al Estado: 22.500 Kr.

Fondos: 45.000 Kr.

Svenska Fabrik

 1. Kiruna Järngruva.
 2. Galliväre Järngruva.
 1. Umeå Stål Fabrik.

Ganancias totales: 120.000 Kr.

Producción de hierro: 10.000 Toneladas.

Pagos al Affärs Bakgrund: 45.000 Kr.

Pagos al Estado: 45.000 Kr. 5.000 Toneladas de Acero.

Fondos: 30.000 Kr.